У сусрет ПРОСЕФЕСТУ Гордана Драгинић Нонин Без прашине (Дневник, Новине и часописи, 2012) 11.04.2013.