Goran PetrovićГоран Петровић рођен је 1961. у Краљеву. Ради као главни и одговорни уредник књижевног часописа „Повеља“ и издавачке делатности Народне библиотеке „Стефан Прво­венчани“.

Објавио је у преко седамдесет издања књигу кратке прозе Савети за лакши живот (1989), роман Атлас описан небом (1993), збирку прича Острво и околне приче (1996), роман Опсада цркве Светог Спаса (1997), роман СитничарницаКод срећне руке (2000), збирку приповедака Ближњи (2002), књигу изабране кратке прозе Све што знам о времену (2003), драмски текст Скела (2004), збирку приповедака Разлике (2006) и књигу записа Претраживач (2007).

Петровићеви романи и књиге изабраних прича су у преко двадесет издања објављива­ни у преводу на француски, руски, шпански, италијански, бугарски, пољски, словеначки, украјински и македонски језик.