Покровитељи фестивала:

 

Фестивал помогли:

 

 

Медијски спонзори: