17. Međunarodni festival proze – PROSEFEST

 

Učestvuju:

Erik Vijar

(Francuska)

 

Lajf Rant

(Nemačka)

 

Darko Tuševljaković

(Srbija)

 

Horhe Volpi

(Meksiko)

 

Vladimir Kopicl

(Srbija)

 

Magdalena Blažević

(Bosna i Hercegovina)

 

Gabi Čutak

(Mađarska)

 

Želimir Periš

(Hrvatska)

 

 

 

UTORAK, 26. septembar 2023.

 

12.00

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“

Darko Tuševljaković

 

18.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

 

Svečano otvaranje festivala

i dodela Međunarodne književne nagrade „Milovan Vidaković“

Pozdravna reč: Bojan Panaotović, direktor KCNS

Festival otvara: Vladimir Pištalo, književnik

Muzički program: Ivana Pejoska, harfistkinja

 

***

Koktel

 

19.00

ERIK VIJAR

O autoru govori Dragan Velikić

Razgovor vode učenici Karlovačke gimnazije

 

20.00

LAJF RANT

O autoru govori Aleksandar Šurbatović

Razgovor vode učenici Gimnazije „Svetozar Marković“

 

 

SREDA, 27. septembar 2023.

 

12.00

Karlovačka gimnazija

Erik Vijar

 

12.30

Gimnazija „Svetozar Marković“

Lajf Rant

 

13.00

Gimnazija „Isidora Sekulić“

Želimir Periš

 

19.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

DARKO TUŠEVLJAKOVIĆ

O autoru govori Dragan Babić

Razgovor vode učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“

 

20.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

HORHE VOLPI

O autoru govori Dragana Bajić

Razgovor vode učenici Karlovačke gimnazije

 

 

ČETVRTAK, 28. septembar 2023.

 

12.30

Gimnazija „Svetozar Marković“

Magdalena Blažević

 

12.30

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“

Gabi Čutak

 

12.30

Karlovačka gimnazija

Horhe Volpi

 

19.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

VLADIMIR KOPICL

O autoru govori Gorana Raičević

Razgovor vode učenici Gimnazije „Laza Kostić“

 

20.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

MAGDALENA BLAŽEVIĆ

O autorki govori Vladislava Gordić Petković

Razgovor vode učenici Gimnazije „Svetozar Marković“

 

 

PETAK, 29. septembar 2023.

 

12.00

Gimnazija „Laza Kostić“

Vladimir Kopicl

19.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

GABI ČUTAK

O autorki govori Dajana Milovanov

Razgovor vode učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“

 

20.00

Kulturni centar Novog Sada

Katolička porta 5, klub „Tribina mladih“

ŽELIMIR PERIŠ

O autoru govori Marijana Jelisavčić

Razgovor vode učenici Gimnazije „Isidora Sekulić“