Dragan VelikićДраган Великић, рођен у Београду 1953. године. Дипломирао је општу књижевност са теоријом књижевности на београдском Филолошком факултету. Од 1994. до 1999. године био је уредник издавачке делатности Радија Б 92. Писао је колумне за НИН, Време, Данас и Репортер.
Од марта 1999. до средине 2002. године живео је у Будимпешти, Бечу и Берлину. Од јуна 2005. до новембра 2009. године био је амбасадор Србије у Аустрији. Живи у Београду као слободни књижевник.
Објавио је романе: Via Pula (1988, Награда Милош Црњански), Астраган (1991), Хамсин 51 (1993), Северни зид (1995, стипендија Фонда Борислав Пекић), Дантеов трг (1997), Случај Бремен (2001), Досије Домашевски (2003) и Руски прозор (2007, НИН-ова награда и Награда Меша Селимовић); књиге прича: Погрешан покрет (1983), Стаклена башта (1985) и Београд и друге приче (2009); књиге есеја: YU-тлантида (1993), Депонија (1994), Стање ствари (1998), Псећа пошта (2006) и О писцима и градовима (2010) и књигу одабраних интервјуа 39,5 (2010)
Добитник је Средњоевропске награде Института за Подунавље из Беча 2008. године. Последњи роман Руски прозор објављен је у 14 издања током две године, и у тиражу од 22.000 примерака.
Књиге Драгана Великића превођене су на десетак европских језика. Посебно је присутан на немачком говорном подручју. Заступљен је у домаћим и иностраним антологијама.

Преведене књиге:
Via Pula, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1991; second edition March 2000.; Das Astragan-Fell, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1992.; Stimme aus der Erdspalte, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1992.; Glas iz Razpoke, Zalozba Wieser, Celovec, 1993.; Youtlantide, UBACS, Rennes, 1993.; Der Zeichner des Meridian, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1994.; Astragan, Triada, Praha, 1998.; Dante-Platz, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1999; the second edition Oktober 1999; the third edition Novembar 1999.; Az eszaki fal, Forum, Novi Sad, 2000.; Dante Ter, Jelenkor Kiado, Pecs, 2001.; Le mur nord, Gaia Editions, Larbey, 2001.; Der Fall Bremen, Ullstein, Berlin, 2002.; Plaza Dante, Metaphora, Madrid, 2002.; Dossier Domaszewski, Mare Verlag, Hamburg, 2004.; Astragan, Cankarjeva Založba, Ljubljana, 2004.; Lichter der Berührung, Ullstein, Berlin, 2005.; Casus Brema, Pogranicze, Sejny, 2005.; Severná stena, Kalligram, Bratislava 2006.; A Domaszewsky–dosszié, Napkút Kiadó, Budapest, 2006.; Lichter der Berührung, Taschenbuch, List, Berlin, 2006.; Prípad Brémy, Kalligram,Bratislava 2008.; Russische Fenster, DTV, München, 2008.; Via Pola, Emauela Zandonai Editore, Rovereto, 2009.; Orosz Ablak, Geopen, Budapest 2009.; Рyцки Прозорец, Сто Словенски Романи /Србија/, Слово, Скопје, 2009.; Ρωσικό Παράθυρο, Konidaris, Athen, 2010.; The Russian Window, Geopoetika Publishing, Belgrade, 2010.; Рyckiя Прозорец, Agata, София, 2010.; Dritarja Ruse, Koha, Prishtinë, nëntor, 2010.; La finestra Russa, Zandonai, Rovereto, 2011.