Vladan MatijevićВладан Матијевић је рођен 1962. године у Чачку. Осамнаест годи­на је радио у фабрици базне хемије, од 2005. запослен је у галерији Наде­жда Петровић у Чачку.
До данас је објавио девет књига, већина је имала више издања, неке су преведене на француски, немачки и шпански језик. Поједине приче су преве­дене на десетак светских језика, а драма Ударна игла преведена је на руски. Живи у Чачку, има двоје деце.
До сада је објавио:
Не реметећи расуло (песме, 1991) Ван контроле (роман, 1995) Р. Ц. Неминовно (роман, 1997) Самосвођење (песме, 1999) Прилично мртви (приче, 2000, Андрићева награда) Писац издалека (роман, 2003, НИН-ова награда, награде Златни хит либер и Златни бестселер) Часови радости (роман, 2006) Жилави комади (драме, 2009) Врло мало светлости (роман, 2010, награде Меша Селимовић, Борисав Станковић и Исидора Секулић).