У сусрет Просефест 2014

Додела књига ученицима новосадских гимназија