Гимназија „Лаза Костић“

Лидија Димковска

Фото: Милица Стојанац

Фото: Бранко Лучић