Гимназија „Светозар Марковић“

Сава Дамјанов

Фото: Бранко Лучић