12:00 часова Сава Дамјанов Гимназија „Јован Јовановић Змај“

12:00 часова Лидија Димковска Гимназија „Лаза Костић“

 ***

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА

Католичка порта 5, клуб „Трибина младих“

19:00 часова САВА ДАМЈАНОВ

О аутору говори Игор Перишић

Разговор воде ученици Гимназија „Јован Јовановић Змај“ и „Светозар Марковић“

20:30 часова РОБЕРТ ПЕРИШИЋ

О аутору говори Марјан Чакаревић

Разговор воде ученици Гимназије „Светозар Марковић“

Гостовања:

12:00 часоваОја Бајдаркњижара „Дерета“, Кнез Михајлова 46, Београд

19:00 часоваЛидија Димковска „Пароброд“, Капетан Мишина 6а, Београд