12:00 часоваВладимир Кецмановић – Гимназија „Лаза Костић“

12:30 часоваСава Дамјанов – Гимназија „Светозар Марковић“

13:00 часоваМарио Лигуори – Гимназија „Исидора Секулић“

 ***

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА

Католичка порта 5, клуб „Трибина младих“

19:00 часоваВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ

О аутору говори Дејан Војводић

Разговор воде ученици Гимназије „Лаза Костић“

20:30 часоваМАРИО ЛИГУОРИ

О аутору говори Миодраг Радовић

Разговор воде ученици Гимназије „Исидора Секулић“