Просефест биће одржан онлајн, на YouTube каналу Културног центра Новог Сада од 16. до 18. децембра.

Пратите програм онлајн на каналу  https://www.youtube.com/channel/UCfMLUkYu_mc5_y1WKwxg0GA